Oproep Teledoc 2015

Het Filmfonds en de publieke omroepen stellen bijdragen beschikbaar voor het maken van een Teledoc. Een Teledoc is een documentaire met een duidelijke Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden. De documentaire moet tussen de 75 en 90 minuten lang zijn.

In totaal worden 12 bijdragen voor ontwikkeling en proefopnames en 6 bijdragen voor de realisering van de Teledoc ter beschikking gesteld. De bijdragen bedragen € 20.000 voor een proefopname en maximaal € 300.000 voor de realisatie van een Teledoc.

Er worden 3 rondes gehouden, waarvan de eerste ronde sluit op 1 oktober 2014, de tweede ronde sluit op 2 februari 2015 en de laatste ronde sluit op 1 juni 2015. Meer gedetailleerde informatie op de pagina van het Filmfonds.

Soldaat van Oranje tot juli 2015

Soldaat van Oranje gaat door tot juli van het volgende jaar. De musical blijft een overweldigend succes en sinds de première in 2010 speelt de musical elke voorstelling voor een volle zaal, of misschien beter gezegd voor een volle hangaar. Meer dan 1,4 miljoen bezoekers hebben tot nu toe de voorstelling gezien.

De musical zou in principe in augustus de laatste voorstelling geven, maar door de blijvende belangstelling is besloten door te gaan tot juli 2015. Of dit de laatste keer is dat men besluit door te gaan met de voorstellingen van Soldaat van Oranje is niet zeker. In het verleden is reeds verscheidene malen besloten om door te gaan met de voorstellingen. Vanaf 15 augustus worden de voorstellingen gespeeld met een nieuwe cast, met onder andere Anne Wil Blankers en Huub Stapel.

Foto: http://www.omroepwest.nl/sites/default/files/imagecache/cp_main/erasmus/a8/2636325.jpg

Koningin keert terug bij Soldaat van Oranje

De actrice Anne Wil Blankers speelde reeds in 2011 de rol van koningin Wilhelmina in de musical en keert 15 augustus weer terug. De 74-jarige actrice heeft vorig jaar haar 50-jarig jubileum als actrice gevierd. In 1963 maakt ze haar debuut in de koninklijke schouwburg in Den Haag in de rol van Desdemona in Shakespeares Othello. Destijds speelde ze bij de Haagse Comedie, de voorloper van het hedendaagse Nationale Toneel.

Anne Wil Blankers lijkt de rol van koningin op het lijf geschreven. Verscheidene malen in haar carrière heeft zijn deze rol vertolkt. Voor haar vertolking van koningin Christina van Zweden, ontving ze in 1985 de Theo d’Or. Tot 15 juni dit jaar speelde de actrice bij het Nationale Toneel de rol van Madame Rosa, het verhaal van de liefde tussen een Joodse vrouw en een moslim jongen. Bij Soldaat van Oranje zal Anne Will de voor haar zo vertrouwde rol van koningin samen met Olga Zuiderhoek vertolken.

Foto: http://www.omroepwest.nl/sites/default/files/imagecache/cp_main/erasmus/43/2008742.jpg

Bron:

http://www.omroepwest.nl/nieuws/21-08-2014/musical-soldaat-van-oranje-gaat-langer-door-huub-stapel-en-anne-wil-blankers-toege

http://nos.nl/artikel/589244-anne-wil-blankers-50-jaar-actrice.html

Muziek en leesvaardigheid

Kinderen met een leesachterstand kunnen veel baat hebben bij het volgen van muzieklessen. Een tweejarig onderzoek in de achterstandswijken van Chicago en Los Angeles heeft dit aangetoond. De negen- en tienjarige kinderen oefende dagelijks in een koor of in een bandje.

De zanglessen en het bespelen van een instrument blijken een aantoonbaar positief effect op de hersenen te hebben. Deze stimulatie van de hersenen zorgt dat onder andere de concentratie en dus ook het lezen verbeterd en ook aandacht en het geheugen positief worden beïnvloed.

Foto: http://www.levenbach.net/blokfluitles%20copy.jpg

Bron:

http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/Effect_muzieklessen_op_leesvaardigheid/

Cultuurfondsen als reddende engel?

Gezelschappen, ensembles, instellingen of producties die geen subsidie van de overheid (meer) genieten, kunnen mogelijk geholpen worden door de cultuurfondsen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De cultuurfondsen kunnen onder andere projectsubsidies, beurzen en kunstsubsidies toekennen.

Door de bezuinigingen bij rijksoverheid en gemeenten, is het steeds moeilijker geworden kunst en cultuurprojecten op te starten of draaiende te houden. Onderstaande fondsen kunnen mogelijk een oplossing bieden, waardoor kleine plaatselijke initiatieven behouden kunnen blijven:

  • Fonds Podiumkunsten. Dit fonds is er voor voor alle vormen van professionele podiumkunst. Instellingen en kunstenaars kunnen er een beroep op doen.
  • Fonds Cultuurparticipatie. Een fonds voor vernieuwende initiatieven op gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Projecten op gebied van architectuur en vormgeving, e-cultuur, games en videoclips, landschaps- en intereurarchitectuur kunnen bij dit fonds terecht.
  • Mondriaanfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.
  • Nederlands Filmfonds. De naam spreekt voor zich: het fonds geeft filmmakers financiële steun bij het realiseren van filmproducties.
  • Nederlands Letterenfonds stimuleert de literatuur met onder andere beurzen, subsidies aan schrijvers, vertalers en uitgevers.

Ook kan geprobeerd worden hulp te krijgen van particuliere fondsen. Zo zijn er bijvoorbeeld de VandenEnde Foundation het cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende, het Prins Bernard Cultuurfonds of het bekende VSBfonds.

Bron

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/cultuurfondsen

Herdenkingen op 4 en 5 mei

Na de oorlog is de traditie ontstaan om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. In 1968 werd door de Nederlandse regering het besluit genomen de Nationale Herdenking te laten plaatsvinden op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei te houden. Dit besluit wordt tot op de dag van vandaag gevolgd.

Uit respect voor de gevallenen wordt op 4 mei een protocol gevolgd

  • Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehangen en wordt er gevlagd vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.
  • De kerken mogen op 4 mei de klokken luiden vanaf 19.45 uur tot 19.59 uur. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen.
  • Het is niet toegestaan op 4 mei na 20.00 uur een winkel geopend te hebben voor publiek. Dit is vastgelegd in de Winkeltijdenwet.

Op 4 mei worden echter niet alleen Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Behalve de slachtoffers van de oorlog, worden ook alle Nederlanders herdacht die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties of bij vredesoperaties.

Foto: https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/logo_4_en5_mei.jpg

bron: http://www.4en5mei.nl/nationaal_comite